Документи

Документи

Решение №10-ДО-645-04 от 24.07.2015г. на Никтранс ЕООД извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло – сканирано копие;

Решение №10-ДО-633-06 от 21.01.2015г. на Бон Фер ЕООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло – сканирано копие;

 

 

Регистрационен документ №10-РД-526-00 от 24.01.2013 г. на Никтранс ЕООД извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло – сканирано копие;

Регистрационен документ №10-РД-524-00 от 24.01.2013 г. на Бон Фер ЕООД за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло – сканирано копие;

 

 

Сертификат за членство в Българската Асоциация по Рециклиране – сканирано копие;

 

 

 

© 2019 Никтранс ЕООД Всички права запазени!