Номенклатура

Номенклатура

1.Черни метали:

     1.1. Желязо дебело над 6 мм
     1.2. Желязо дебело
     1.3. Желязо тънко
     1.4. Железни стружки

2. Цветни метали:

 

     2.1. Медни отпадъци
          - мед сборна;
          - мед свежа;
          - мед дебела;
          - мед тънка;
          - медни стружки;

          - месинг жълт;
          - месинг смес;
          - месинг никелиран;
          - месингови стружки;
          - бронз;
          - бронзови стружки.

     2.2. Цинк, цам 
          - цинк;
          - цам;

     2.3. Алуминиеви отпадъци
          - мек;
          - твърд;
          - жица;
          - дограма без боя;
          - смес с/без боя;
          - дограма с боя;
          - капачки и кутийки;
          - алуминиево-медни радиатори.

     2.4. Оловни отпадъци:
          - олово меко-чисто;
          - олово меко-смолисто;

     2.5. Никелови отпадъци
          - неръждавейка (хромникел) в размер;
          - стружки от неръждавейка.

3. Акумулатори

4. Хартия, пластмаса и стъкло

5. Излязло от употреба електрическо електронно оборудване

     5.1. Големи домакински уреди;
     5.2. Малки домакински уреди;
     5.3. Изчислителна техника и технологии

6. Излезли от употреба моторни превозни средства

 

 

© 2019 Никтранс ЕООД Всички права запазени!